Kedvenc idézeteim

Az ész figyelmeztet arra, hogy mit kell elkerülnünk, de a szív mondja meg azt, hogy mit kell cselekednünk.
  Joubert

*

Nem az a szabadság, hogy azt teheted amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
 Rousseau

*

Nem tudom, mi a siker titka, de a kudarcé az, ha mindenkinek a kívánságát akarod teljesíteni.
    Bill Cosby

*

          Életünk akkor kezd végetérni, amikor szótlanok maradunk azon dolgokról, amelyek számítanak.                                                                                      Dr. Martin Luther King Jr.

*

Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik az arcképünkön, annál jobban elrontja azt.

     Jókai Mór

*

Ne dühöngj, hogy megöregedtél, van, akinek ez sem sikerül.
     George Bernard Shaw

*

Az a baj a világgal, hogy az okosok tele vannak kétségekkel, a hülyék viszont tökéletesen magabiztosak.

Bertrand Russell

*

Nem az a fontos, hogy egy véleményen legyünk, hanem az, hogy egy színvonalon.

Vavyan Fable

*

A legbeszédesebb kommunikáció, ami az embernek megadatott, nem a szó, hanem a tekintet.

Borsa Brown

*

Ellenállhatatlan varázs van abban, ha másnak a lelkében a magunkéval találkozunk.

Jósika Miklós

*

Öreg lettem, sokat vagyok egyedül, de ezt is jól viselem, emelt fővel, egy kis büszkeséggel; hidd el, nehezebb elviselni az ifjúságot, mint az öregséget, amikor már nincs választása az embernek. De a legnehezebb kibírni azt az öregséget, mely fiatalsággal áltatja magát.
Örkény István

*

Becsukhatod a szemed azok előtt a dolgok előtt, amiket nem akarsz látni; de a szívedet nem csukhatod be, hogy ne érezz.
Müller Péter

*

Aki fiatal, szigorúan és kérlelhetetlenül mondja ki ítéletét az öregek fölött, és többnyire igaza van.

És ítéletet egyúttal önmagára is. Arra az időre, mikor már ő is öreg lesz.

 Wass Albert

*

Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett,

ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket.

Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre,

s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.

Dr. Martin Luther King Jr.

*

A legtöbb ember nem is él, csak rohan. A messzi látóhatáron hunyorgó távoli cél felé igyekeznek, és nagy igyekezetükben annyira kifulladnak és elfáradnak, hogy észre sem veszik a szép, csendes vidéket, amely mellett elhaladnak, és aztán az első dolog, aminek tudatára ébrednek, a saját öregségük, amikor fásultságukban már egészen mindegy nekik az is, hogy elérték-e céljukat vagy nem.       

Jean Webster

*

Vannak nagyszerű emberek, akikkel rosszkor találkozunk.

És vannak emberek, akik attól nagyszerűek, hogy jókor találkozunk velük.

David Foenkinos

*

Ha akarom, ha nem, mindent el kell mondanom neked. Különös befolyásod van reám.

Ha egyszer bűnt követnék el, idejönnék és bevallanám teneked. Te pedig megértenél.

             Oscar Wilde

*

A zene gyógyít...
Nyugtat, békességet ad. A lágy dallam elvarázsol, békét hoz a szívedbe, elfelejtesz mindent. Árad feléd, árad beléd. Szétárad benned, feloldja a félelmeket, aggodalmakat, a fájdalmakat. Megnyugtat. Megnyugtatsz. Mert te vagy a zene. A dallam. A legszebb. Ez a dallam árad felém, amikor meghallom hangodat. És szeretem a hangodat. Szeretem hallgatni. (...) Betöltesz, megnyugtatsz, elvarázsolsz. Meggyógyítasz. A legszebb zenével. Önmagaddal.

Csitáry-Hock Tamás

*

Mindenkinek szüksége van arra, hogy nyíltan beszélhessen valakivel. Azelőtt ott volt a vallás meg a többi értelmetlenség, most meg mindenkinek szüksége van valakire, akinek mindent őszintén bevallhat, mert különben akármilyen értékes ember, magányossá lesz.

Ernest Hemingway

*